باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو

 UNESCO Food and Gastronomy Club

باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو، نهادی است خصوصی، انتفاعی و غیرسیاسی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی
ایران و کمیسیون ملی یونسکو که محور فعالیتهای آن موضوعات مربوط به خوراک و نوشیدنی است و در قالب یک
باشگاه فرهنگی، تخصصی و علمی (از انواع چهارگانۀ باشگاه های یونسکو) با شناخت، جذب و ارتقاء ظرفیت های موجود
در عرصۀ فعالیت خود، بر اساس بیانیۀ مأموریت و چشم انداز پی خواهد گرفت

0+ساعت تجربه
0دوره ی آموزشی ملی و بین المللی
0+رویداد ملی و بین المللی
0+گواهی و استاندارد
0+عضو

چشم انداز باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو

تشکیل معتبرترین مرجع جهانی مطالعه، معرفی، آموزش و ترویج تهیه، ارائه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران زمین

شناسایی، گردآوری و مستندسازی

شناسایی، گردآوری و مستندسازی هر آنچه به تهیه، ارائه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی مربوط می‌شود، از قبیل آیین‌ها، آداب و رسوم، باورها، واژگان، ابزار و مواد، فرایندها و غیره

استانداردسازی و تشکیل چهارچوب

استانداردسازی و تشکیل چهارچوب مرجعی برای تأیید اصالت و ایمنی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های رایج در ایران با در نظر گرفتن تنوع اقلیمی و قومی ایران

آموزش و ارتقاء سطح دانش

آموزش و ارتقاء سطح دانش، تجربه، هنر و خلاقیت نزد صاحبان مشاغل مربوط به آماده‌سازی و ارائۀ خوراکی و نوشیدنی

ارزش های باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو

اولویت بخشیدن به خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین (در مقایسه با سایر نقاط جهان) در کلیۀ امور پژوهشی، تبلیغاتی، ترویجی و اجرایی

تأکید بر حفظ، مستندسازی، احیا و بازآفرینی فرهنگ اصیل تهیه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی

استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی حوزۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی در جهت اعتلای درک متقابل و صلح جهانی

تأکید بر مفاهیم مشارکت و همکاری در سطح ملی و بین المللی