اهداف ما

 • شناسایی و ثبت انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین
 • شناسایی، گردآوری و مستندسازی هر آنچه به تهیه، ارائه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی مربوط می‌شود، از قبیل آیین‌ها، آداب و رسوم، باورها، واژگان، ابزار و مواد، فرایندها و غیره
 • معرفی و ترویج آداب و روش‌های اصیل تهیه، ارائه و مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین در جامعۀ ایران و جهان
 • احیای خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های فراموش‌شدۀ گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین متناسب با شرایط زندگی امروز
 • استانداردسازی و تشکیل چهارچوب مرجعی برای تأیید اصالت و ایمنی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های رایج در ایران با در نظر گرفتن تنوع اقلیمی و قومی ایران
 • پاسداری و پشتیبانی از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس مرتبط با خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین و کمک به ثبت ملی و جهانی آنها
 • برقراری تعامل فرهنگی با کشورهای گسترۀ فرهنگی ایران‌زمین ، کشورهای منطقه و جهان در زمینۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایران و جهان
 • آموزش و ارتقاء سطح دانش، تجربه، هنر و خلاقیت نزد صاحبان مشاغل مربوط به آماده‌سازی و ارائۀ خوراکی و نوشیدنی
 • حمایت از ایده‌های نو و خلاقیت به ویژه نزد جوانان، استارتاپ‌ها، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک فعال در زمینۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های ایرانی به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی باشگاه
 • حمایت از تشکل‌ها، سمن‌ها و انجمن‌های فعال در زمینۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و همکاری با آنها
 • شناسایی، معرفی و کمک به فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینۀ خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها
 • کمک به ارتقاء علمی، فنی و تجربی دست‌اندرکاران فراوری مواد خوراکی و نوشیدنی و صنایع مرتبط با آنها در ایران
 • کمک به شکل‌گیری عادات غذایی مناسب و اصلاح عادات غذایی نامناسب در سطوح مختلف جامعۀ ایرانی