اولین نشست شورای سیاستگذاری باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو-ایران


اولین نشست شورای سیاستگذاری باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو در تاریخ دوم آذرماه هزار و چهارصد در مقر کمیسیون ملی یونسکو با حضور محمد بابارضا رئیس باشگاه، ابوذر بابارضا نایب رئیس باشگاه، امیر روشن بخش نماینده یونسکو، احمد فتح الهی، نادر رفتاری، امیر رضا ثابت پی، مهدی کریمی، سحر نظری، رسول قُملاقی، علی تقی پور، مهدی معصومی و محمدحسن خوشنویس اعضای شورای سیاستگذاری و خانم دنیا اخگری رئیس کارگروه بانوان و آقای مزدک بهروش رئیس کارگروه عسل باشگاه، تشکیل گردید.
جلسه با خوش آمدگویی محمد بابارضا رئیس باشگاه آغاز شد، سپس آقای روشن به بیان برنامه های یونسکو و ظرفیتهای باشگاه های یونسکو پرداخت، در ادامه ابوذر بابارضا نایب رئیس به تشریح برنامه ها، اهداف، ماموریت و چشم انداز باشگاه غذا و خوراک پرداخت.
سپس آقای محمد حسن خوشنویس رئیس مرکز مطالعات باشگاه نیز برنامه ها و سیاست‌های پژوهشی و مطالعاتی باشگاه را تبیین نمود و در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه از منظر خود ضمن اعلام خرسندی از تشکیل این جمع با بیان پیشنهاداتی آمادگی خود را بزای پیشرفت و تحقق اهداف باشگاه اعلام آمادگی نمودند.
در پایان احکام اعضای شورای سیاستگذاری اهدا گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!