رونمایی از جدیدترین کودهای ارگانیک گروه صنعتی پژوهشی زر در نهمین نمایشگاه تخصصس نهاده های کشاورزی

گروه صنعتی پژوهشی زر با کودهای جدید و ارگانیک که نخستین بار در ایران تولید شده است در نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده…

نوشته رونمایی از جدیدترین کودهای ارگانیک گروه صنعتی پژوهشی زر در نهمین نمایشگاه تخصصس نهاده های کشاورزی اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!