تقدیر باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو ازکارگردان مستند زعفران

اعضای باشگاه غذاو خوراک شناسی یونسکو در مراسمی از فعالیت های ابراهیم مختاری به بهانه ساخت مستند زعفران تقدیرکردند. به گزارش روابط عمومی باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو، جلسه شورای سیاستگذاری این باشگاه ... بیشتر بخوانید