آموزش ها

اولین نشست شورای سیاستگذاری باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو-ایران

اولین نشست شورای سیاستگذاری باشگاه غذا و خوراک شناسی یونسکو در تاریخ دوم آذرماه هزار و چهارصد در مقر کمیسیون ملی یونسکو با حضور محمد بابارضا رئیس باشگاه، ابوذر بابارضا نایب رئیس باشگاه، امیر ... بیشتر بخوانید